:::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ::::
 
 • Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
 • ทะเลแหวก แดนมหัศจรรย์ จังหวัดกระบี่
 • เที่ยวหินเห็ด อ่าวโล๊ะซามะ จังหวัดกระบี่
วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559
วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2559 ...
27/05/2559 ...
อ่านต่อ... 
 
วันวัณโรคสากล ประจำปี 2559 (World TB Day 2016)
วันวัณโรคสากล ประจำปี 2559 (World TB Day 2016) ...
20/03/2559 ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ไปรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งจะต้องชำระ ...
 30/12/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธ ...
 15/10/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เมาว์ลิดอำเภอเกาะลันตา
เมาว์ลิดอำเภอเกาะลันตา ...
07/04/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...
02/04/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
บัณฑิตน้อย 2557
บัณฑิตน้อย 2557 ...
31/03/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
เรียนรู้นอกสถานที่
เรียนรู้นอกสถานที่ ...
27/03/2558 ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 ...
- คู่ฉบับ -
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2558 ...
- คู่ฉบับ -
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม2558 ...
- คู่ฉบับ -
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2558 ...
- คู่ฉบับ -
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย
  infographics
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  AEC
  ถวายพระพร
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  จังหวัดกระบี่
  สถ.จ.กระบี่
  hotmail
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  bangkokidea
  รัฐบาลไทย
  กรมอาเซียน
  ปปช
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ชมรมนิติกร
  ชมรมโยธา
  หนังสือราชการสถ
  การพัฒนาชุมชน
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  ราชกิจจานุเบกษา
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  ศาลปกครอง
  สำนักงาน ก.พ.
  กระทรวงมหาดไทย
  หนังสือสั่งการและปฏิบัติ